Răng bị vỡ thì nên nhổ hay trám lại, có nguy hiểm gì không?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *