Sau 3 năm bị chó cắn không đi chích ngừa có sao không?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *