Sử dụng thuốc tránh thai t Avala và Neo-tergynan có ảnh hưởng gì không?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *