Tại sao Stephen Hawking phản đối ý tưởng về người ngoài hành tinh?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *