Tagged: chấn thương

2 năm gãy đốt sống D12 tháo được nẹp vít chưa? 0

2 năm gãy đốt sống D12 tháo được nẹp vít chưa?

Bạn đọc có hỏi: 2 năm gãy đốt sống D12 tháo được nẹp vít chưa? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn...