Tagged: Hẹp niệu quản

Đặt Sonde JJ niệu quản bao lâu thì rút ra? 0

Đặt Sonde JJ niệu quản bao lâu thì rút ra?

Bạn đọc có hỏi: Đặt Sonde JJ niệu quản bao lâu thì rút ra? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không...