Tagged: mang thai

Điều trị Iode phóng xạ thì bao lâu mang thai an toàn? 0

Điều trị Iode phóng xạ thì bao lâu mang thai an toàn?

Bạn đọc có hỏi: Điều trị Iode phóng xạ thì bao lâu mang thai an toàn? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo,...

Bà bầu uống Medrol và Augmentin có sao không? 0

Bà bầu uống Medrol và Augmentin có sao không?

Bạn đọc có hỏi: Bà bầu uống Medrol và Augmentin có sao không? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được...

Bà bầu tiêm viêm gan B có sao không? 0

Bà bầu tiêm viêm gan B có sao không?

Bạn đọc có hỏi: Bà bầu tiêm viêm gan B có sao không? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được...

Bà bầu uống hạt chia có sao không? 0

Bà bầu uống hạt chia có sao không?

Bạn đọc có hỏi: Bà bầu uống hạt chia có sao không? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được tự...

Bà bầu dương tính với giun đũa chó có nguy hiểm? 0

Bà bầu dương tính với giun đũa chó có nguy hiểm?

Bạn đọc có hỏi: Bà bầu dương tính với giun đũa chó có nguy hiểm? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn...

Bể thận thai nhi giãn 11mm có nguy hiểm? 0

Bể thận thai nhi giãn 11mm có nguy hiểm?

Bạn đọc có hỏi: Bể thận thai nhi giãn 11mm có nguy hiểm? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được...

Chỉ số AFP là gì? 0

Chỉ số AFP là gì?

Bạn đọc có hỏi: Chỉ số AFP là gì? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được tự ý áp dụng...