Tagged: nguyên nhân mất vị giác

Vị giác bị mất phải làm sao? 0

Vị giác bị mất phải làm sao?

Tôi gần như bị mất vị giác ngọt, mặn (do tôi uống bia quá nhiều và ói ra màu xanh). Vậy tôi phải làm gì để lấy lại được vị mặn và vị ngọt?