Tagged: siêu âm

Bể thận thai nhi giãn 11mm có nguy hiểm? 0

Bể thận thai nhi giãn 11mm có nguy hiểm?

Bạn đọc có hỏi: Bể thận thai nhi giãn 11mm có nguy hiểm? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được...

Bà bầu bị giãn bể lớn hố sau có nguy hiểm? 0

Bà bầu bị giãn bể lớn hố sau có nguy hiểm?

Bạn đọc có hỏi: Bà bầu bị giãn bể lớn hố sau có nguy hiểm? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn...

Cách biết đầu em bé nhỏ? 0

Cách biết đầu em bé nhỏ?

Bạn đọc có hỏi: Cách biết đầu em bé nhỏ? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được tự ý áp...

Cách hết sản dịch sau sinh? 0

Cách hết sản dịch sau sinh?

Bạn đọc có hỏi: Cách hết sản dịch sau sinh? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được tự ý áp...