Tagged: thai nhi

Bể thận thai nhi giãn 11mm có nguy hiểm? 0

Bể thận thai nhi giãn 11mm có nguy hiểm?

Bạn đọc có hỏi: Bể thận thai nhi giãn 11mm có nguy hiểm? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được...

Thai nhi 34 tuần bị nhau vôi hóa độ 2 có nguy hiểm? 0

Thai nhi 34 tuần bị nhau vôi hóa độ 2 có nguy hiểm?

Bạn đọc có hỏi: Thai nhi 34 tuần bị nhau vôi hóa độ 2 có nguy hiểm? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham...

Bà bầu bị giãn bể lớn hố sau có nguy hiểm? 0

Bà bầu bị giãn bể lớn hố sau có nguy hiểm?

Bạn đọc có hỏi: Bà bầu bị giãn bể lớn hố sau có nguy hiểm? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn...

Tại sao thai nhi xương đùi ngắn? 0

Tại sao thai nhi xương đùi ngắn?

Bạn đọc có hỏi: Tại sao thai nhi xương đùi ngắn? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được tự ý...

Bà bầu bị tràn dịch màng tim có sao không? 0

Bà bầu bị tràn dịch màng tim có sao không?

Bạn đọc có hỏi: Bà bầu bị tràn dịch màng tim có sao không? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không...