Tagged: u tuyến ức

Hạn chế tác dụng phụ của corticoid? 0

Hạn chế tác dụng phụ của corticoid?

Bạn đọc có hỏi: Hạn chế tác dụng phụ của corticoid? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được tự ý...