Tagged: xét nghiệm máu

Chỉ số PDW cao hơn bình thường có nguy hiểm? 0

Chỉ số PDW cao hơn bình thường có nguy hiểm?

Bạn đọc có hỏi: Chỉ số PDW cao hơn bình thường có nguy hiểm? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không...

Xét nghiệm máu CA 72-4 là gì? 0

Xét nghiệm máu CA 72-4 là gì?

Bạn đọc có hỏi: Xét nghiệm máu CA 72-4 là gì? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được tự ý...

Phân biệt NEU% và NEU#? 0

Phân biệt NEU% và NEU#?

Bạn đọc có hỏi: Phân biệt NEU% và NEU#? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được tự ý áp dụng...

CEA trong máu là gì? 0

CEA trong máu là gì?

Bạn đọc có hỏi: CEA trong máu là gì? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được tự ý áp dụng...

Dấu hiệu mắc bệnh basedow 0

Dấu hiệu mắc bệnh basedow

Bạn đọc có hỏi: Dấu hiệu mắc bệnh basedow. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn nên tới bác sĩ để được kiểm tra rõ tình trạng...