Thai nhi bị ảnh hưởng nếu thay máy tạo nhịp tim?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *