Tháo vít xương bánh chè bao lâu thì đi lại bình thường được?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *