Tôi bị lệch múi giờ khi tới quốc gia khác, làm sao để chữa trị nhanh chóng

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *