Trật gân nên chườm đá hay chườm muối, nóng hay lạnh?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *