Triệu chứng thở ngắn chậm, cảm giác như hụt hơi

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *