Xét nghiệm β hcG có kết quả 40.83 thì tình trạng thai nhi như thế nào?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *