Xuất hiện huyết trắng đục, có mùi tanh, quan hệ bị đau bụng dưới

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *