Xuất hiện nhiều chấm đen ở lòng bàn tay, lòng bàn chân

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *